Pengenalan

Ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor pada 10 Februari 1999

Ringkasan Mesyuarat Bil. 386/99 dan dibawah Enakmen Tabung Pembangunan Masjid dan Amal Jariah Johor Tahun 2000

Dilancarkan pada 20 November 2000 oleh Menteri Besar Johor

Pelancaran Potongan Gaji Tabung Pembangunan Masjid Johor Peringkat Negeri pada 30 November 2001 di Bangunan Sultan Ibrahim Johor Bahru.